Các thông tin tài khoản ngân hàng  ĐÔNG Á , ACB , AGRIBANK , HSBC NẾU CÁC BẠN CÓ XUẤT HÓA ĐƠN VUI LÒNG THAM KHẢO CHI TIẾT TẠO ĐÂY

Thông tin chuyển khoản Cá nhân Không lấy hóa đơn Vat

Vui Lòng Ghi Rõ nội dung đặt hàng và Cung cấp thông tin Họ tên người chuyển tiền tại ngân hàng , số tiền báo cho người nhận hàng hay fax giấy nộp tiền qua số fax 08.62673031
Nếu chuyển khoản online
Thì Vui lòng Chụp lại màn hình tên người chuyển gửi mail cho chúng tôi
logodonga
Ngân Hàng Đông Á
PGD : Bình Tây
Chủ Tài Khoản 
Trần Minh Hùng
Số Tài Khoản : 0102928857
logoacb
Ngân Hàng ACB
PGD : Lũy Bán Bích
Chủ Tài Khoản 
Trần Minh Hùng
Số Tài Khoản : 81505919
Agribank logo
Ngân Hàng Agibank
PGD : Lũy Bán Bích
Chủ Tài Khoản 
Trần Minh Hùng
Số Tài Khoản : 6460205352077
hsbc logo
Ngân Hàng HSBC 
PGD : Etown
Chủ Tài Khoản 
Trần Minh Hùng
Số Tài Khoản : 104104054041
 

 

logovietcombank
Ngân Hàng Vietcombank
PGD : Nguyễn sơn
Chủ Tài Khoản 
Trần Minh Hùng
Số Tài Khoản : 0421 0004 93601
logosacombank
Ngân Hàng Sacombank
PGD : hòa thạnh
Chủ Tài Khoản 
Trần Minh Hùng
Số Tài Khoản : 0601 4086 6272

Thông tin chuyển khoản Công ty có xuất  Hóa đơn VAT

Vui Lòng Ghi Rõ nội dung đặt hàng và Cung cấp thông tin Họ tên người chuyển tiền tại ngân hàng , số tiền báo cho người nhận hàng hay fax giấy nộp tiền qua số fax 08.62673031
Nếu chuyển khoản online
Thì Vui lòng Chụp lại màn hình tên người chuyển gửi mail cho chúng tôi
logodonga
Ngân Hàng Đông Á
PGD : Bình Tây
Chủ Tài Khoản 
Công Ty TNHH Quảng Cáo Ánh Sao Vàng
Số Tài Khoản :003153170001
logoacb
Ngân Hàng ACB
PGD : Lũy Bán Bích
Chủ Tài Khoản 
Công Ty TNHH Quảng Cáo Ánh Sao Vàng
Số Tài Khoản : 167223359