Bảng Giá in ấn
Lần Đầu Chỉ có tại Ánh Sao Vàng
Cho dù bạn là ai , bạn là 1 dịch vụ in ấn , hay là nhà sản xuất thì bảng báo giá dưới đấy sẽ là 1 công cụ giúp bạn tham khảo giá nhanh , mà bạn không cần gửi mail đến nhà cung cấp chờ đợi email phản hồi , chúng tôi cung dịch vụ trên nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và nhà quản lý , chúng tôi cam kết giá trên là thực 100%


Giá Chính Xác

95%

Chọn số màu in

85%

Chọn số lượng

100%

Chọn định lượng giấy ( độ dày giấy )

75%

Chọn kích thước

80%

Chọn màng mờ , bóng , cấn , đóng cuốn , dán

70%
In Tờ Rơi
Bảng giá online 
Đơn Giản chỉ cần chọn kích thước , số lượng ,  số màu in , định lượng giấy, cấn , hoặc cán màng .
In Catalogue
Bảng Giá online
Đơn giản chỉ cần chọn loại catalogue ,  lượng trang , số màu in , độ dày bìa và ruột , cán màng bìa hay 1 cuốn  . 
In Folder
Bảng Giá online
Đơn Giản chỉ chọn in 1 mặt hay 2 mặt , độ dày giấy , cán màng bóng hoặc mờ  , màng 1 mặt hay mặt .
In Bìa Thư
Bảng giá online
Chọn loại bì thư , số lượng màu in , số lượng cần dùng , loại giấy cần in và Định lượng giấy .